قوانین و مقررات

  • هزینه ارسال به صورت خودکار توسط سیستم محاسبه و نمایش داده می شود.
  • حداقل خرید مجاز از وبسایت ۱۰۰ هزار تومان میباشد.
  • مسئولیت صحت شماره موبایل و آدرس خریدار به عهده وی میباشد.